29/October/2020

INNOVALL promociona la Responsabilitat Social Corporativa amb el CATÀLEG DE BONES PRÀXIS basat en els valors socials d’empreses asociades

INNOVALL elabora el CATÀLEG DE BONES PRÀXIS RSC INNOVALL dirigit a promocionar i divulgar la RSC que estan duent-se a terme des de INNOVALL i les empreses associades.

En aquest cas es tracta d’un catàleg que mostra els valors de responsabilitat social i les distintes accions que han posat en marxa les empreses associades on es divulga cada actuació en l’àmbit de la RSC i les avantatges que comporta a nivell social, econòmic i mediambiental.

L’objectiu principal és Promoure la Responsabilitat Social Corporativa en el nostre radio d’acció territorial, dirigint-se als tres pilars fonamentals, empreses, estudiants i ciutadania en general.

L’actuació està subvencionada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Expdt. TSPRSC/2020/46/145