02/August/2018

Empreses associades a INNOVALL desenvolupen conjuntament el Projecte del planificador turístic innovador basat en l’OpenData per a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida

 

 

Mitjançant la gestió de INNOVALL, s'ha aconseguit realitzar el projecte del planificador turístic dirigit a la mancomunitat de la Vall d'Albaida. Les dues empreses encarregades desenvolupar el projecte en col·laboració han sigut Gestiweb i Proselección.

 

Gestiweb ha estat l'empresa responsable dels treballs de programació i disseny de l'APP capaç de planificar rutes turístiques de la Comarca de la Vall d'Albaida. Per a això, s'ha encarregat de realitzar les tasques vinculades al desenvolupament de bases de dades i de la línia de disseny, back-end programant la part administrativa i d'usuaris de l'app / web, programació del front-end part pública i interfície, així com la programació de les línies de càlcul intern òptim que ofereixen a l'usuari les alternatives o rutes turístiques tenint en compte la seva demanda i perfil.

Mentre que Proselección, s'ha encarregat dels treballs de centralització de dades i informació dels recursos turístics disponibles a la Vall d'Albaida. Per a això, s'ha recorregut a la pròpia BBDD de la mancomunitat així com de la seva actualització i ampliació de les mateixes a través del contacte amb ADL i representants municipals. Les dades recopilades i centralitzats són els camps que caracteritzen els següents aspectes; municipis, entitats, restauració, allotjaments, espais d'oci, activitats, esdeveniments i rutes que els i les turistes poden gaudir a la comarca.

 

La cooperació entre les dues empreses, per una banda, posa a disposició de la mancomunitat un web / app personalitzada a la seva demanda, amb dades centralitzades i actuals dels recursos turístics que hi ha a la comarca. Per altra banda, permet oferir al visitant diverses alternatives i rutes turístiques, calculades automàticament gràcies a la feina de programació, en funció de les seves preferències, per exemple; companyia, hobbies, temps, dates, clima i preus.